L CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA “DRA. MARIANA E. LÓPEZ”